Objednávkový systém B2B

Objednávkový systém B2B

Tovar je možné objednávať pomocou online aplikácie B2B / www.mpktoys.sk /, ku ktorej dostane zákazník prístup po zaregistrovaní sa, resp. po uzatvorení zmluvy o obchodnej spolupráci.

B2B systém umožňuje pracovať s aktuálnymi stavmi skladu, Vašimi vlastnými cenami, aktuálnymi akciami a ďaľšími potrebnými informáciami.

MPK Toys, s.r.o. vyniká taktiež objemom obchodovaných položiek, pritom toto číslo presahuje 50 000 zalistovaných artiklov. Práve vďaka systému B2B sa zákazník v sortimente jednoducho orientuje.